Sunday, April 24, 2011

Got a good deal แปลว่าอะไร

Got a good deal แปลว่า ซื้อของได้ในราคาถูก
Got a good deal = Got a good price นั่นเอง

เช่น

The regular price is $50. Yesterday I bought it for only $25. I got a good deal!

คำว่า deal สามารถแปลได้หลายอย่างแต่ในที่นี้ deal หมายถึงการซื้อขาย "to get a good deal" จึงหมายถึงการซื้อของที่เรารู้สึกว่า โอ้! ดีจัง เช่น ซื้อของในจังหวะที่ลดราคา หรือ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง หรือ ซื้อได้ในราคาถูกกว่าปกติที่คนอื่นเขาซื้อกัน

หรือจะใช้ got a greet deal ก็ได้ ก็หมายความว่าซื้อของหรือจ่ายในราคาที่ถูกมากๆ ช่างยอดเยี่ยมจริงถูกมากๆ

Yesterday he bought it for only $1. Wow he got a great deal!!!

นี่ก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งที่เอามาฝากในวันนี้ และอย่าลืมนะครับ การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญที่สุดคือการฟัง เมื่อฟังมากพอจนซึมชับทุกอย่างเข้ามาเด็มที่แล้ว จึงเริ่มหัดพูด คราวหน้าจะนำเคล็ดลับการฝึกฟังมาฝากอีกครับ ยังมีเทคนิคอีกเยอะครับ ไม่ใช่แค่ฟังๆแค่ให้ผ่านหูไป หากฝึกฟังถูกวิธีแล้วเราจะพูดอังกฤษได้คล่องหรือดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วครับ

No comments:

Post a Comment